oferta

firma archeologiczna - nadzór archeologiczny


Oferujemy: usługi archeologiczne, w szczególności nadzór archeologiczny przy inwestycjach budowlano-ziemnych podejmowanych na obszarach objętych ochroną Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków.

Prowadzimy również badania archeologiczne, oraz archeologiczne badania ratownicze na stanowiskach zagrożonych zniszczeniem wynikającym z podejmowanych ingerencji budowlano-przemysłowych.

Posiadamy wszelkie, wymagane ustawowo uprawnienia do wykonywania zawodu. Istotą naszej oferty jest pełna i kompleksowa obsługa archeologiczna prowadzonych inwestycji.

Pragniemy podkreślić, iż nasza pracownia archeologiczna posiada ofertę konkurencyjną cenowo, dopuszczając możliwość dalszej ich negocjacji. Jednocześnie kwalifikacje naszych pracowników sprawiają, że pracownia działa szybko i sprawnie. Wszelkie niezbędne formalności związane z wydaniem pozwoleń na badania wykopaliskowe realizujemy we własnym zakresie.Nasze usługi archeologiczne kierujemy do:
firm i instytucji prowadzących inwestycje budowlane i prace ziemne, takie jak:

  • budowa lub modernizacja sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, ciepłowniczych, telekomunikacyjnych, gazowych i energetycznych
  • przebudowy oraz renowacje budowli znajdujących się w obrębie miast i na terenach wiejskich
  • budowa lub modernizacja autostrad, obwodnic miejskich i dróg

Nasza firma archeologiczna bierze na siebie wówczas wszelkie zadania wynikające z ustawowego obowiązku sprawowania nadzoru archeologicznego.Oferujemy również usługi jako pracownia archeologiczno-konserwatorska.
ed


menu

kontakt

Pro Archaeologia
mgr Mariusz Łesiuk
Radziechów 44
59-516 Zagrodno

tel: (076) 877 43 94
kom: 510 047 174
mlesiuk@wp.pl
pracownia archeologiczno - konserwatorska, mgr Mariusz Łesiuk
pro
archaeologia
wykopaliska
nadzory
i badania archeologiczne
pracownia
archeologiczno
- konserwatorska